Ubytovací řád

Vážení a milí hosté, vítáme Vás v našem penzionu a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

 • Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoje uvolnit.
 • V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 14:30 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
 • V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 • Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu a pořádek. Za způsobené škody odpovídá host v plném rozsahu.
 • Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených popelnic na vyhrazených místech. ! ZÁKAZ VHAZOVÁNÍ ZBYTKŮ JÍDEL DO WC" !
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách penzionu.
 • Psi a jiná zvířata mohou být v penzionu ubytována za předpokladu, že je tak dohodnuto před příjezdem. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.
 • Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.
 • Všechny pokoje a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz kouření. Kouření je možné venku.
 • Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými hlavicemi / ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání.
 • S ohledem na ostatní obyvatele naší malé vesnice dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 • Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a věříme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.